Sanjeev Ranjan
Sanjeev Ranjan

Director

Mayur Karmarkar
Mayur Karmarkar

Managing Director

Manas Kundu
Manas Kundu

Director, Energy Solutions

AbhishekDhupar
Abhishek Dhupar

Manager–Motor & Motor Driven Systems

Amol Kalsekar
Amol Kalsekar

Chief Manager, Building Wire

Avinash Khemka
Avinash Khemka

Chief Manager, HVAC

Kirti Zore
Kirti Godbole

Head Accounts & Compliance

Debdas_Goswami
Debdas Goswami

Senior Advisor

Shankar Sapaliga
Shankar Sapaliga

Senior Consultant HVAC

vishvesh-bhatia
Vishvesh Bhatia

Senior Consultant
– Power Cable

Vipul Warange
Vipul Warange

Marketing Coordinator

Scroll Up