Mayur Karmarkar
Mayur Karmarkar

Managing Director

Manas Kundu
Manas Kundu

Director, Energy Solutions

Amol Kalsekar
Amol Kalsekar

Chief Manager

Avinash Khemka
Avinash Khemka

Chief Manager

AbhishekDhupar
Abhishek Dhupar

Manager–Motor & Motor Driven Systems

Shankar Sapaliga
Shankar Sapaliga

Senior Consultant HVAC

Debdas_Goswami
Debdas Goswami

Senior Advisor

Kirti Zore
Kirti Godbole

Consultant – Compliance

Vipul Warange
Vipul Warange

Marketing Coordinator

Trupti-Gamre-Project-Coordinator
Trupti Gamre

Project Coordinator

Omkar-Godbole-Consultant–Accounts
Omkar Godbole

Consultant – Accounts

Scroll Up